Husum

Husum är en hållplats längs Botniabanan. Den trafikeras av Norrtågs linje till Sundsvall, Örnsköldsvik och Umeå.

Öppettider väntsal: Dygnet runt
Taktila stråk på perrong: Ja
Taktila stråk i väntsalen: Ja
Tillgänglighetsanpassad entré: Ja
Tillgänglighetsanpassad WC: Ja

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link