Jörn

Jörn är en station längs Stambanan genom övre Norrland. Den trafikeras av Norrtågs linjer till Umeå, Boden och Luleå.

Öppettider väntsal: Dygnet runt
Taktila stråk på perrong: Nej
Taktila stråk i väntsalen: Nej
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Ja
Tillgänglighetsanpassad entré: Ja
Tillgänglighetsanpassad WC: Nej
Mötesplats: Ja. Inne: i väntsal omedelbart till vänster innanför dörren. Ute: vid vänstra hörnet av stationshuset.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link