Kaitum

Kaitum är en hållplats längs Malmbanan. Den trafikeras av Norrtågs linje till Luleå, Boden och Kiruna.

Stationen har inga funktioner. 

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link