Kiruna

Kiruna är en station längs Malmbanan. Den trafikeras av Norrtågs linje till Luleå och Boden.

Öppettider väntsal: Alla dagar 05:30–22:00. Fr.o.m 31/8 öppet 05:30-21:00
Taktila stråk på perrong: Ja
Taktila stråk i väntsalen: Ja
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Ja
Tillgänglighetsanpassad entré: Ja
Tillgänglighetsanpassad WC: Ja
Mötesplats: Ja. Inne: i väntsal till vänster om ledstråk efter biljettautomaten. Ute: vid plattformens början intill gångväg från angöring.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link