Krokom

Krokom är en station längs Mittbanan. Den trafikeras av Norrtågs linje till Sundsvall, Östersund, Åre och Storlien.

Öppettider väntsal: Alla dagar: 04:30 – 21:00
Taktila stråk på perrong: Nej
Taktila stråk i väntsalen: Nej
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Ja
Tillgänglighetsanpassad entré: Ja
Tillgänglighetsanpassad WC: Ja
Mötesplats: Inne. I väntsal, omedelbart innanför dörren.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link