Lycksele

Lycksele är en station längs Järnvägslinjen Storuman–Hällnäs, men har från och med den 10 december 2022 inte någon persontågstrafik. Norrtågs trafik är pausad i väntan på elektrifiering av järnvägen mellan Lycksele och Hällnäs. Det saknas idag tidsplan för när det kan ske.

Öppettider väntsal: Mån–fre & sön 05:30–22:00. Lör 05:30–21:00
Taktila stråk på perrong: Ja
Taktila stråk i väntsalen: Ja
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Nej
Tillgänglighetsanpassad entré: Ja
Tillgänglighetsanpassad WC: Ja
Mötesplats: Nej

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link