Lycksele

Lycksele är en hållplats längs Järnvägslinjen Storuman–Hällnäs. Den trafikeras av Norrtågs linje till Vindeln och Umeå.

Öppettider väntsal: Mån–fre & sön 05:30–22:00. Lör 05:30–21:00
Taktila stråk på perrong: Ja
Taktila stråk i väntsalen: Ja
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Nej
Tillgänglighetsanpassad entré: Ja
Tillgänglighetsanpassad WC: Ja
Mötesplats: Nej

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link