Murjek

Murjek är en station längs Malmbanan. Den trafikeras av Norrtågs linje till Kiruna, Luleå och Boden.

Öppettider väntsal: Alla dagar 06:30–21:00
Taktila stråk på perrong: Nej
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Ja
Tillgänglighetsanpassad entré: Ja
Tillgänglighetsanpassad WC: Nej

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link