Nordmaling

Nordmaling är en station längs Botniabanan. Den trafikeras av Norrtågs linje till Sundsvall, Örnsköldsvik och Umeå.

Öppettider väntsal: Alla dagar 05:00-22:30
Taktila stråk på perrong: Ja
Taktila stråk i väntsalen: Ja
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Ja
Tillgänglighetsanpassad entré: Ja
Tillgänglighetsanpassad WC: Ja
Mötesplats: Ja

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link