Notviken


Notviken är en station längs Stambanan genom övre Norrland och Malmbanan. Den trafikeras av Norrtågs linjer till Luleå, Boden, Kiruna, Haparanda och Umeå.

Öppettider väntsal: Dygnet runt
Taktila stråk på perrong: Ja
Taktila stråk i väntsalen: Ja
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Ja
Tillgänglighetsanpassad entré: Ja
Tillgänglighetsanpassad WC: Nej
Mötesplats: Nej

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link