Örnsköldsvik C

Örnsköldsvik C är en hållplats längs Botniabanan. Den trafikeras av Norrtågs linje till Sundsvall och Umeå.

Öppettider väntsal: Alla dagar 05:00–00:00
Taktila stråk på perrong: Ja
Taktila stråk i väntsalen: Ja
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Ja
Tillgänglighetsanpassad entré: Ja
Tillgänglighetsanpassad WC: Ja
Mötesplats: Ja. Inne: i väntsal innanför entrédörr snett fram till vänster om ledstråk. Ute: till höger om entrén intill väggen mot taxistation.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link