Örnsköldsvik N

Örnsköldsvik N är en station längs Botniabanan. Den trafikeras av Norrtågs linje till Sundsvall och Umeå.

Öppettider väntsal: Alla dagar 00:00–24:00
Taktila stråk på perrong: Ja
Taktila stråk i väntsalen: Ja
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Ja
Tillgänglighetsanpassad entré: Ja
Tillgänglighetsanpassad WC: Nej
Mötesplats: Nej

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link