Östersund C


Östersund C är en station längs Mittbanan. Den trafikeras av Norrtågs linje till Sundsvall, Östersund, Åre och Storlien.

Öppettider väntsal: Dygnet runt
Taktila stråk på perrong: Ja
Taktila stråk i väntsalen: Ja
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Nej
Tillgänglighetsanpassad entré: Ja
Tillgänglighetsanpassad WC: Ja
Mötesplats: Ja. Inne: i väntsal till vänster innanför entré från spårsidan. Ute: till höger om huvudentrén på stationshuset, nära informationspunkten.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link