Stavre

Stavre är en station längs Mittbanan. Den trafikeras av Norrtågs linje till Sundsvall, Östersund, Åre och Storlien.

Öppettider väntsal: Väntsal saknas
Taktila stråk på perrong: Nej
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Nej

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link