Sunderbyn sjukhus

Sunderbyn sjukhus är en station längs Stambanan genom övre Norrland. Den trafikeras av Norrtågs linjer till Haparanda, Luleå, Boden, Kiruna och Umeå. 

Öppettider väntsal: Öppettider saknas
Taktila stråk på perrong: Ja
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Ja
Tillgänglighetsanpassad entré: Ja
Mötesplats: Ja. Ute, nära taxiangöringen vid spår 1 vid informationstavla.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link