Sundsvall C

Sundsvall C är en station längs Mittbanan och Ådalsbanan. Den trafikeras av Norrtågs linjer till Örnsköldsvik, Umeå, Östersund, Åre och Storlien.

Öppettider väntsal: Alla dagar (1 november- 30 april) 00.00-24.00. Alla dagar (1 maj -31 oktober) 03.00–01.45
Taktila stråk på perrong: Ja
Taktila stråk i väntsalen: Ja
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Ja
Tillgänglighetsanpassad entré: Ja
Tillgänglighetsanpassad WC: Ja
Mötesplats: Ja. Inne: i väntsalen omedelbart till vänster innanför huvudentré från gatan. Ute: till höger om huvudentrén på stationshuset, en bit från stationshuset mot vägen

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link