Sundsvall C

Sundsvall C är en hållplats längs Mittbanan och Ådalsbanan. Den trafikeras av Norrtågs linjer till Örnsköldsvik, Umeå, Östersund, Åre och Storlien.

Öppettider väntsal: Alla dagar 03:00–01:45
Taktila stråk på perrong: Ja
Taktila stråk i väntsalen: Ja
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Ja
Tillgänglighetsanpassad entré: Ja
Tillgänglighetsanpassad WC: Ja
Mötesplats: Ja. Inne: i väntsalen omedelbart till vänster innanför huvudentré från gatan. Ute: till höger om huvudentrén på stationshuset, en bit från stationshuset mot vägen

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link