Tvärålund

Tvärålund är en hållplats längs Stambanan genom övre Norrland. Den trafikeras av Den trafikeras av Norrtågs linjer till Umeå, Boden och Luleå.

Öppettider väntsal: Väntsal saknas
Taktila stråk på perrong: Ja
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Ja

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link