Tvärålund

Tvärålund är en station längs Stambanan genom övre Norrland. Den trafikeras av Norrtågs linjer Umeå-Luleå och Umeå-Vännäs-Vindeln-Hällnäs.

Öppettider väntsal: Väntsal saknas
Taktila stråk på perrong: Ja
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Ja

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link