Umeå Ö

Umeå Ö är en station längs Botniabanan, Stambanan genom övre Norrland och Vännäs–Umeå–Holmsund. Den trafikeras av Norrtågs linjer till Örnsköldsvik, Sundsvall, Boden, Luleå, Vindeln och Vännäs.

Öppettider väntsal: Mån–fre 04:00–23:45. Lör 06.00–23.00. Sön 06.00–00.15
Taktila stråk på perrong: Ja
Taktila stråk i väntsalen: Ja
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Ja
Tillgänglighetsanpassad entré: Ja
Tillgänglighetsanpassad WC: Ja
Mötesplats: Ja. Inne: nära sjukhusentrén, övre hallen. Ute: västra sidan i nedre hallen, vid parkering och angöring

 

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link