Vännäsby

Vännäsby är en hållplats längs järnvägslinjen Vännäs–Umeå–Holmsund. Den trafikeras av Norrtågs linje till Vännäs och Umeå.

Öppettider väntsal: Väntsal saknas
Taktila stråk på perrong: Ja
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Ja

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link