Vännäsby

Vännäsby är en station längs järnvägslinjerna Umeå-Vännäs-Vindeln-Hällnäs och Luleå-Umeå.

Öppettider väntsal: Väntsal saknas
Taktila stråk på perrong: Ja
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Ja

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link