Västeraspby

Västeraspby är en station längs Ålandsbanan. Den trafikeras av Norrtågs linje till Sundsvall, Örnsköldsvik och Umeå.

Öppettider väntsal: Dygnet runt
Taktila stråk på perrong: Ja
Taktila stråk i väntsalen: Nej
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Ja
Tillgänglighetsanpassad entré: Nej
Tillgänglighetsanpassad WC: Nej
Mötesplats: Nej

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link