Norrtågstrafiken

Idag bedrivs trafik på sträckorna Umeå-Sundsvall, Sundsvall-Trondheim, Umeå-Lycksele, Umeå-Luleå, Boden-Luleå. Luleå-Kiruna samt Umeå-Vännäs. Varje månad reser cirka 140 000 människor med Norrtåg.

Norrtåg har idag totalt 22 tåg. Tolv Coradia Nordic X62 (tillverkat av Alstom), sex Regina (Bombardier) och tre X11 (X11) är de som trafikerar elektrifierade banor. Dieseltåget, ITINO MV3 (Bombardier), som trafikerar Umeå-Lycksele går inte på en elektrifierad bana. Koldioxidutsläppen minskar med mer än 20 000 ton per år beroende på tågtrafiken.

Samtliga tåg är anpassade för vintertrafik och levereras med hög komfort då resorna ofta är långa. De är också modifierade för bästa möjliga tillgänglighet enligt specifikationer vi tagit fram tillsammans med handikappföreningarna.

Trafiken sköts av Vy Tåg AB under varumärket Norrtåg.

I genomsnitt trafikerar Norrtåg

  • 400 000 km per månad
  • 1 500 km järnvägsspår
  • 58 stationer
  • 94 turer per vardag
 
Norrtåg AB
X