Infrastruktur

Kiruna–Luleå (Malmbanan)

Malmbanan är en mycket speciell bana som går i fjällmiljöer och en stor del av sträckan i väglöst land. Sträckan trafikeras primärt av LKAB:s långa och tunga malmtåg men även persontrafiken är betydande med Norrtåg och nattågen.

Luleå–Umeå (Stambanan genom övre Norrland)

Sträckan är just nu utsatt för allvarliga störningar sedan januari 2014 då en större hastighetsnedsättning gjordes på en 17 mil lång sträcka. Hastigheten är nu nedsatt till 70 km/h jämfört med 160 km/h som mest normalt. Detta medför att restiderna har förlängts med minst 45 minuter. 

Lycksele–Hällnäs (Tvärbanan)

Tvärbanan är den enda banan som Norrtåg trafikerar som inte är elektrifierad och den trafikeras därför med dieselfordon. Sträckan är 65 km lång och saknar idag mötesstationer, vilket gör trafikeringen sårbar vid störningar.

Umeå–Sundsvall (Botniabanan och Ådalsbanan)

Botniabanan (Umeå–Västeraspby) invigdes i augusti 2010 och Ådalsbanan (Västeraspby–Sundsvall) i augusti 2012. Botniabanan är helt nybyggd med en bana byggd för hastigheter upp till 250 km/h. Ådalsbanan består dels av helt nya partier och i övrigt upprustade äldre bandelar.

Storlien–Sundsvall (Mittbanan)

Mittbanan är en äldre bana med stora skiftningar i standard. Olika trimningsåtgärder, nya stationer, bortplockade plankorsningar m.m. har genomförts för att öka kapaciteten och att korta restiderna. 

På gränsen mellan Norge och Sverige vid Storlien finns en järnvägsbank som kallas ”Stora helvetet” och som har fått så stora sättningar så att banan var helt avstängd i 14 månader för att förstärka banken provisoriskt. 

Luleå–Umeå (Norrbotniabanan)

Norrbotniabanan är det stora framtidsprojektet. Projektet avser en ny kustnära järnväg mellan Luleå och Umeå via bland annat Piteå och Skellefteå. Just nu sker byggnation Umeå–Dåva, framtagande av järnvägsplaner Dåva–Skellefteå, planering Skellefteå–Luleå.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link