Infrastruktur

Kiruna–Luleå (Malmbanan)

Malmbanan är en mycket speciell bana som går i fjällmiljöer och en stor del av sträckan i väglöst land. Sträckan trafikeras primärt av LKAB:s långa och tunga malmtåg men även persontrafiken är betydande med Norrtåg och nattågen.

Luleå–Umeå (Stambanan genom övre Norrland)

Stambanan är en av Sveriges huvudbanor som knyter samman norra Sverige med övriga Sverige och Europa. Den är även den enda järnvägskopplingen söderut från norra Norge och därför en avgörande järnväg även för deras fiskindustri med flera. Järnvägen är i huvudsak enkelspårig vilket begränsar kapaciteten. Den är även byggd med många kurvor och stora lutningar vilket håller ner hastigheten och gör det svårt att förbättra kapaciteten. För persontrafikens del kommer stambanan genom Övre Norrland att ersättas av Norrbotniabanan när den är på plats.

Lycksele–Hällnäs (Tvärbanan)

Persontrafiken på Tvärbanan bedrevs med dieseltåg fram till och med den 9 december 2022. Därefter har trafiken pausats i väntan på elektrifiering av Tvärbanan. Avsaknaden av elektrifiering gör att det krävs särskilda fordon för just den sträckan, vilket gör trafikeringen sårbar vid störningar. Om sträckan elektrifieras kan trafiken återupptas.

Umeå–Sundsvall (Botniabanan och Ådalsbanan)

Botniabanan (Umeå–Västeraspby) invigdes i augusti 2010 och Ådalsbanan (Västeraspby–Sundsvall) i augusti 2012. Botniabanan är helt nybyggd med en bana byggd för hastigheter upp till 250 km/h. Ådalsbanan består dels av helt nya partier och i övrigt upprustade äldre bandelar.

Storlien–Sundsvall (Mittbanan)

Mittbanan är en äldre bana med stora skiftningar i standard. Olika trimningsåtgärder, nya stationer, bortplockade plankorsningar m.m. har genomförts för att öka kapaciteten och att korta restiderna. 

På gränsen mellan Norge och Sverige vid Storlien finns en järnvägsbank som kallas ”Stora helvetet” och som har fått så stora sättningar så att banan var helt avstängd i 14 månader för att förstärka banken provisoriskt. 

Luleå–Umeå (Norrbotniabanan)

Norrbotniabanan är det stora framtidsprojektet. Projektet avser en ny kustnära järnväg mellan Luleå och Umeå via bland annat Piteå och Skellefteå. Just nu sker byggnation Umeå–Dåva, framtagande av järnvägsplaner Dåva–Skellefteå, planering Skellefteå–Luleå.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link