Norrtåg AB ägs och finansieras av de fyra nordligaste regionerna

En fungerande regionaltågtrafik är viktig för samhällsutvecklingen. Tillsammans med våra ägare och vår styrelse arbetar vi på ett strategiskt plan för att kontinuerligt utveckla trafiken.

Norrtåg AB bildades 2008 och ägs numera av de Regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) i Norrbotten och Västernorrland, Region Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen. Norrtåg är upphandlare och beställare av trafiken. Tillsammans med ägarna bestämmer bolaget på ett övergripande plan hur och på vilka villkor de olika sträckorna ska trafikeras. Norrtåg AB tillhandahåller fordon och verkstad i Umeå till operatören. Trafiken bedrivs under varumärket Norrtåg. Norrtåg AB har sitt huvudkontor i Umeå. 

Finansiering

Operatören Vy Tåg AB är upphandlad som utförare. Regionerna i de fyra nordligaste länen (Västerbotten, Västernorrland, Jämtland Härjedalen och Norrbotten) är delfinansiärer i Norrtåg. Även staten går in och delfinansierar Norrtågstrafiken. Merparten av finansieringen ska komma från vald operatörs biljettintäkter.

Norrtåg AB styrelse

I Norrtågs styrelse sitter ledamöter som väljs av respektive ägare/region.

Elvy Söderström, ordförande, Västernorrland
Jonny Lundin, ledamot, Västernorrland
Nils-Olov Lindfors, vice ordförande, Norrbotten
Anders Öberg, ledamot, Norrbotten
Anton Hammar, ledamot, Jämtland/Härjedalen
Catarina Espmark, ledamot, Jämtland/Härjedalen
Stig-Lennart Karlsson, ledamot, Västerbotten
Thommy Bäckström, ledamot, Västerbotten
Birgitta Larsson, suppleant, Norrbotten
Johannes Andersson, suppleant, Jämtland/Härjedalen
Rickard Carstedt, suppleant, Västerbotten

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link