Tillsammans skapar vi välfungerande trafik

För att leverera en fungerande regionaltågtrafik är flera parter inblandade. Här förklarar vi de olika rollerna i systemet och reder ut vad skillnaden är mellan Norrtåg och Vy.

Norrtåg AB ägs av de Regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbotten och Västernorrland, Region Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen. Trafiken finansieras av de fyra nordligaste regionerna tillsammans med staten och biljettintäkter. Norrtåg AB är upphandlare och beställare av trafiken, samtidigt som vi arbetar aktivt för att utveckla förutsättningarna för att fler ska kunna välja tåget regionalt.

De tåg som du åker med skyltas med Norrtåg, och varumärket ägs av Norrtåg AB. Utifrån upphandling bestäms den operatör som ska köra och underhålla fordonen, som tillhandahålls av Norrtåg AB.

Operatören Vy Tåg AB är upphandlad som utförare av trafiken och är den part som driver trafiken, har den primära kontakten med kunderna och ansvarar för fordonen under kontraktstiden. Underhållet av fordonen görs i första hand av Euromaint AB i Umeå på uppdrag av Vy. Så när du reser med Norrtåg är det Vys medarbetare du träffar på tåget.

Trafikverket, eller part som denne utser, har ansvar för underhåll av och investering i järnvägsnätet. Inköp av nya fordon sköts av AB Transitio som ägs av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i landet och är specialist på just fordonsupphandling och förvaltning. Fordonen är i sin tur tillverkade antingen av Alstom transport (X62 Coradia) eller Bombardier (X52 Regina). Alstom har ansvar för garantibesiktningen och finns på plats i Umeå.

Intresseföreningen Norrtågs syfte är att driva tågfrågorna både avseende gods- och persontrafik i Norrland ur ett politiskt perspektiv och är organisatoriskt skilt från Norrtåg AB.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link