Norrtåg går som tåget

27 maj, 2020

2020 börjar som 2019 slutade med rekordsiffror från Norrtåg AB. Punktligheten de tre första månaderna 2020 uppgick till 95 procent på de största sträckorna. Med trafiken i Norrbotten inräknad blir den samlade punktligheten 91 procent, den högsta punktligheten för ett kvartal någonsin för Norrtåg.

Statistiken över ankomstpunktlighet anger hur stor andel av tågen som har nått sin slutstation eller en viktig bytespunkt i rätt tid. Tågen räknas vara i tid om de kommit fram inom fem minuter efter ankomsttiden enligt tidtabellen. Regularitet är andelen persontåg som ställts in samma dag eller dagen före planerad avgångstid och persontåg som startat, men av någon anledning inte kunnat gå till slutstationen.

Under det första kvartalet har antal trafikstörningar varit färre än föregående års kvartal ett. Punktligheten på de stora linjerna lever i stort upp till målsättningen RT (rätt tid) 95 procent. Sträckorna som trafikerar i Norrbotten, Luleå–Kiruna och Umeå-Luleå, är de sträckor som påverkas mest av godstrafiken och kapacitetsbrister längs Stambanan och Malmbanan. Under januari/februari drabbades dessutom sträckan återigen av en urspårning av godståg. Detta medförde att sträckan Kiruna–Luleå var ej åkbar under åtta dagar, vilket påverkat punktligheten. Antal infrastrukturstörningar är omfattande på dessa två linjer.

Trots detta uppgår den totala punktligheten inom fem minuter till 91 procent, jämfört med 86 procent 2019, vilket är den högsta uppnådda punktligheten för kvartal ett sedan trafikstart. Andelen förseningsminutrar som är kopplade till operatören utgör 27 procent, att jämföra med andelen som är kopplat till Trafikverket som utgör 36 procent (driftledning och infrastruktur).

Regulariteten fortsatt hög

Även regulariteten är fortsatt hög med en toppnotering för sträckan Umeå-Sundsvall på 99 procent de första tre månaderna 2020. Med de störningarna som även påverkar punktligheten i Norrbotten inräknade når Norrtåg fortfarande det nationella målet med en total regularitet på 95 procent.

Läs mer om punktlighet och regularitet här!

Norrtåg AB
X