Norrtåg går som tåget

2020 börjar som 2019 slutade med rekordsiffror från Norrtåg AB. Punktligheten de tre första månaderna 2020 uppgick till 95 % på de största sträckorna. Med trafiken i Norrbotten inräknad blir den samlade punktligheten 91 %, den högsta punktligheten för ett kvartal någonsin för Norrtåg.

Punktlighet de tre första månaderna 2020 och fördelning av orsaker till förseningar.

Statistiken över ankomstpunktlighet anger hur stor andel av tågen som har nått sin slutstation eller en viktig bytespunkt i rätt tid. Tågen räknas vara i tid om de kommit fram inom fem minuter efter ankomsttiden enligt tidtabellen. Regularitet är andelen persontåg som ställts in samma dag eller dagen före planerad avgångstid och persontåg som startat, men av någon anledning inte kunnat gå till slutstationen.

Under det första kvartalet har antal trafikstörningar varit färre än föregående års kvartal ett. Punktligheten på de stora linjerna lever i stort upp till målsättningen RT (rätt tid) 95 %. Sträckorna som trafikerar i Norrbotten, Luleå–Kiruna och Umeå-Luleå, är de sträckor som påverkas mest av godstrafiken och kapacitetsbrister längs Stambanan och Malmbanan. Under januari/februari drabbades dessutom sträckan återigen av en urspårning av godståg. Detta medförde att sträckan Kiruna–Luleå var ej åkbar under åtta dagar, vilket påverkat punktligheten. Antal infrastrukturstörningar är omfattande på dessa två linjer.

Trots detta uppgår den totala punktligheten inom fem minuter till 91 %, jämfört med 86 % 2019, vilket är den högsta uppnådda punktligheten för kvartal ett sedan trafikstart. Andelen förseningsminutrar som är kopplade till operatören utgör 27 %, att jämföra med andelen som är kopplat till Trafikverket som utgör 36 % (driftledning och infrastruktur).

Regulariteten fortsatt hög

Även regulariteten är fortsatt hög med en toppnotering för sträckan Umeå-Sundsvall på 99 % de första tre månaderna 2020. Med de störningarna som även påverkar punktligheten i Norrbotten inräknade når Norrtåg fortfarande det nationella målet med en total regularitet på 95 %.

Regularitet de tre första månaderna, fördelning mellan hel och delinställda turer och fördelning av infrastrukturfel.

Läs mer om punktlighet och regularitet här!

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link