Pekar ut riktningen för kommande år

Norrtåg ABs styrelse samlades i två dagar för att diskutera bolaget och trafikens utveckling på längre sikt som ett första steg i arbetet med att ta fram en plan för framtidens tågtrafik i Norrtågland. Ökat resande, ny infrastruktur, hållbarhet och kompetensförsörjning var återkommande teman som diskussionerna fokuserade på.

Ny infrastruktur ger stora möjligheter

Med Norrbotniabanan, dubbelspår på Ostkustbanan och förbättrad Ådalsbanan kommer restiderna att kortas och resandet öka kraftigt. Detta kommer att innebära behov av fler fordon och nya upplägg.

En elektrifierad Meråkerbana och elektrifiering av järnvägen från Torneå till Kemi kommer även att öka möjligheterna till gränsöverskridande trafik och knyta två städer med 200 000 invånare till Norrtågland.

Norrtåg ska ta fram förslag på framtida trafikering, inklusive frågor som vilka fordon som krävs och möjliga upplägg

Hur den nya infrastrukturen och ett ökat resande kan hanteras ska nu utredas av Norrtåg. Även om det fortfarande dröjer 6–15 år innan all infrastruktur är på plats kräver nya fordon, upplägg och strategi tidig planering då exempelvis processen för fordon kan ta flera år.

Styrelsen ska kommande år arbeta med att ta fram förslag på hur tågtrafiken kan planeras i framtiden för att möta ökad efterfrågan och nya möjligheter med ny infrastruktur. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med ägare och intressenter med kopplingar till Norrtågstrafiken.

 

Norrtåg ABs styrelse

Norrtåg ABs styrelse består av representanter från de fyra ägarregionerna, Norrbotten, Jämtland Härjedalen, Västerbotten och Västernorrland.

Klicka här för att se vilka som ingår i styrelsen: Styrelsen Norrtåg AB

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link