Norrtåg AB

Norrtåg AB bildades 2008 och ägs numera av de Regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) i Norrbotten och Västernorrland, Länstrafikbolaget Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen. Norrtåg är upphandlare och beställare av trafiken. Tillsammans med ägarna bestämmer bolaget på ett övergripande plan hur och på vilka villkor de olika sträckorna ska trafikeras. Norrtåg AB tillhandahåller fordon och verkstad i Umeå till operatören. Trafiken bedrivs under varumärket Norrtåg. Norrtåg AB har sitt huvudkontor i Umeå. 

Finansiering

Regionerna i de fyra nordligaste länen (Västerbotten, Västernorrland, Jämtland Härjedalen och Norrbotten) är delfinansiärer i Norrtåg. Även staten går in och delfinansierar Norrtågstrafiken. Merparten av finansieringen ska komma från vald operatörs biljettintäkter.

Styrelsen Norrtåg AB

I Norrtågs styrelse sitter ledamöter som väljs av respektive ägare/landsting:

Elvy Söderström
Nils-Olov Lindfors
Anton Hammar
Karin Ekblom
Stig-Lennart Karlsson
Thommy Bäckström
Anders Öberg
Jonny Lundin
Johannes Andersson

Rickard Carstedt
Per Wahlberg
Lenita Ericson
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Styrelsesuppleant

Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Västernorrland
Norrbotten
Jämtland/Härjedalen
Jämtland/Härjedalen
Västerbotten
Västerbotten
Norrbotten
Västernorrland
Jämtland/Härjedalen

Västerbotten
Västernorrland
Norrbotten
 
Norrtåg AB
X