Norrtåg AB

Norrtåg AB bildades 2008 och ägs av numera av de Regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) i Norrbotten och Västernorrland, Länstrafikbolaget Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen. Norrtåg är upphandlare och beställare av trafiken. Tillsammans med ägarna bestämmer bolaget på ett övergripande plan hur och på vilka villkor de olika sträckorna ska trafikeras. Norrtåg AB tillhandahåller fordon och verkstad i Umeå till operatören. Trafiken bedrivs under varumärket Norrtåg. Norrtåg AB har sitt huvudkontor i Umeå. 

Finansiering

Landstingen i de fyra nordligaste länen (Västerbottens Läns Landsting, Landstinget Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen och Norrbottens Läns Landsting) är delfinansiärer i Norrtåg. Även staten går även in och delfinansierar Norrtågstrafiken. Merparten av finansieringen ska komma från vald operatörs biljettintäkter.

Styrelsen Norrtåg AB

I Norrtågs styrelse sitter ledamöter som väljs av respektive ägare/landsting:

Elvy Söderström
Thomas Andersson
Anton Hammar
Marika Lindgren
Nicke Grahn
Jonny Lundin
Maria Stenberg
Kenneth Backgård
Elise Ryder Wikén

Erik Bergkvist
Erik Lövgren
Anders Öberg
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Styrelsesuppleant

Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Västernorrland
Jämtland
Jämtland
Västerbotten
Västerbotten
Västernorrland
Norrbotten
Norrbotten
Jämtland

Västerbotten
Västernorrland
Norrbotten
 
Norrtåg AB
X