Nu kan fler göra en förändringsresa

Efter ett lyckat pilotprojekt fortsätter nu resan för att få fler företag att ställa bilen och hoppa på tåget. Tillsammans med Vy finns nu möjlighet att göra en förändringsresa på såväl regionaltåget i Norrtågland som på Nattåget Norrland.

Förändringsresan drevs som ett försök tillsammans med RKM (regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten) och Vy i början av 2022, och då deltog 20 företag i regionen. Nu fortsätter resan med att skapa nya resmönster. Efter det lyckade pilotprojektet utvecklar Norrtåg konceptet Förändringsresan tillsammans med Vy, och applicerar det på alla Norrtågs linjer från Sundsvall och norrut, samt Nattåget Norrland. Företag som väljer att delta byter ut en del eller alla sina tjänsteresor med bil eller flyg mot tåg.

Josefine Sandin som är ansvarig för projektet, hanterar alla förfrågningar och hjälper intresserade företag att skapa ett anpassat upplägg för att påbörja sin förändringsresa. Hon menar att när företag väljer tåget skapar det förutsättningar för en stärkt och utbyggd infrastruktur, vilket gynnar både företagen och samhället i stort.

– Som företag kan du göra stor skillnad för vårt gemensamma klimatavtryck. Att ta tåg i stället för bil eller flyg är en stor vinst för miljön, men det är också ofta mer effektivt för företaget – då det generellt är billigare med tåg. Anställda kan dessutom nyttja tiden på tåget till arbete, säger Josefine.

Syftet med Förändringsresan är att ge företag möjligheten att skapa nya resmönster med ett lågt insteg, där förhoppningen är att när de får prova ett beteende som kan leda till en större förändring på sikt. De som deltar kommer ha möjlighet att resa med alla Norrtågs regionala tåglinjer som knyter ihop norra Sverige, från Sundsvall upp till Haparanda och Kiruna, samt Natttåget Norrland mellan Stockholm och Narvik. Det innebär att företag som har verksamhet på flera orter kan skapa stor skillnad i sitt klimatavtryck.

– Det är många företag som har regelbundna resor mellan norra Sverige och Stockholmsregionen, och här arbetar vi för att lyfta fram fördelarna med tåget. Vi kan inte tävla med faktisk tid, men möjligheten att vakna utvilad till arbetsdagen utan stress är en fördel. Dessutom kan en resepolicy som uppmuntrar till tågresande göra stor skillnad för ett företags koldioxidavtryck då transporter är en av våra största utsläppare i samhället, avslutar Josefine.

Delta i förändringsresan

Ni anmäler ert intresse till forandringsresan@vy.se och vi tar personlig kontakt. Tillsammans skapar vi ett upplägg som passar ert företag. Ni byter ut överenskommen andel resor till tåget under en testperiod. Vi utvärderar resultatet och skapar en långsiktig plan

Här kan du läsa mer om förändringsresan

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link