Planering av nästa tidtabell i gång

I samband med Norrtågsdagen i november varje år inleds arbetet med att ta fram den tidtabell som ska gälla från och med december, året därpå. Processen att ta fram en ny tidtabell är lång och involverar en mängd olika aktörer. 

För att den slutgiltiga tidtabellen ska bli så bra som möjligt för så många som möjligt bjuder Norrtåg AB varje år in kommuner och regioner i Norrtågland till ett antal dialogmöten. Vid dessa möten går Norrtåg bland annat igenom förslaget till den nya tidtabellen och vilka utmaningar och möjligheter som trafiken står inför. Deltagarna bjuds in till diskussion och dialog kring hur tidtabellen kan utvecklas för Norrtågstrafiken i området.

Arbetet med att ta fram den nya tidtabellen är i full gång och under veckan har flera dialogmöten med kommunerna genomförts. Vanligtvis åker bolaget ut till respektive stråk och träffar representanter från kommunerna i regionen, men på grund av rådande läge hålls årets möten digitalt, och intresset har varit stort. Omkring hundra personer har deltagit under veckans möten.

Vi strävar efter ett system som har en tidtabell som ger en bra produkt till de som reser med tider som folk efterfrågar, säger Olle Tiderman.

– De har varit aktiva och kommit med synpunkter utifrån sitt perspektiv och det som berör utifrån det regionala och lokala perspektivet, vilket är jättebra. Vi är mitt i processen så det finns tid att påverka och lämna synpunkter, säger Olle Tiderman, teknisk chef på Norrtåg AB.

Nästa vecka hålls den tredje omgången dialogmöten med regionerna.

– Då tar vi upp vad som har framkommit på kommundialogerna och med operatören Vy, som gör detaljplaneringen, och försöker komma fram till ett gemensamt ställningstagande gällande tidtabellen. Vad kan vi acceptera, vad är viktigt?

Det blir inga stora förändringar i kommande tidtabell, huvudfokus är att göra små förbättingar för att ytterligare optimera tidtabellen. Något som Norrtåg arbetar med är att få till takttidtabeller, vilket innebär att tågen avgår samma minut varje timme och med jämna mellanrum från de olika noderna i Norrtågssystemet (Boden, Umeå och Sundsvall), för att resenären på ett smidigt sätt ska kunna byta tåg och resa vidare inom en rimlig tid.

– Vi vill åstadkomma en robusthet i systemet så att det inte blir störningar, och att det finns kopplingar i noderna till annan trafik, såsom nattåg och kommersiell trafik. Vi strävar efter ett system som har en tidtabell som ger en bra produkt till de som reser med tider som folk efterfrågar, säger Olle Tiderman.

Trafikverket har gjort en film om hur det går till när tidtabeller tas fram. Se den här.

Ta del av materialet från dialogmöten om tidtabellen

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link