Författare: norrtag-admin

Nyheter

Uppgradering av Internet ombord

Norrtåg har uppgraderat internet ombord under hösten för att öka
kapaciteten genom att en ny, mer kapacitetsstark utrustning har
monterats på fordonen

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link