Kategori: Nyheter

Just nu

Aktivt arbete för bättre trafikkvalitet

Norrtåg har i inledningen av året mött ovanligt stora utmaningar med kyla och stora snömängder, vilket påverkade fordonen, trafiken och resenärerna. Norrtåg fortsätter arbetet med att identifiera åtgärder som kan öka tillförlitligheten i trafiken för att säkerställa att våra resenärer får en trygg och pålitlig resa.

Just nu

Ökat resande trots tuff inledning på året

Trots att vinterförhållandena var bland de svåraste på många år och kommunikationen har brustit, har vi sett en stark efterfrågan på tågresor och en positiv resandetrend under det första tertialet 2024.

Nyheter

Nya möjligheter med nytt biljettsystem

Under våren har Norrtåg gått över till ett nytt biljettsystem. Detta har medfört tillfälliga pauser i försäljningen av vissa biljettyper. Norrtåg arbetar för att säkerställa en smidig biljettförsäljning och ser fram emot de möjligheter som det nya systemet erbjuder.

Nyheter

Stora brister i information till resenärer

I perioder av trafikstörningar ökar behovet av tydlig och korrekt trafikinformation till resenärer. De senaste veckorna har Norrtåg och operatören Vy Tåg arbetat intensivt för att hantera de störningar som uppstått. Samtidigt har Norrtåg haft stora problem med kvaliteten på informationen till resenärer.

Hållbara tåget

Närmare visionen med fler tåg

För att möta efterfrågan på tågresor och möjliggöra en robust trafik på sikt vill Norrtåg utöka antalet tåg. Med en större fordonsflotta kan vi uppnå ett delmål i Tågvisionen år 2027.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link