Kategori: Tillgänglighet

Just nu

Nälden – vår nyaste tågort

Den 11 december stannade det första tåget på den nya hållplatsen i Nälden, och efter invigningen dagen efter är nu den nya tidtabellen (T23) i bruk. Den nya hållplatsen har varit efterfrågad och blir ett viktigt bidrag till regional utveckling och tillväxt.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link