Nyheter

Nyheter

Botniabanan 5 år!

Den 28 augusti 2010 invigdes Botniabanan och fredag den 28 augusti 2015 firar vi femårsjubileum för trafiken på banan. En bana där det nu görs närmare 1,3 miljoner resor per år! Det har stundtals varit en tuff start med de inledande problemen med nya signalsystemet ERTMS och Ådalsbanans försening med ett och ett halvt år.

Nyheter

Sverige behöver hela Sverige

Jämfört på lika villkor med andra projekt är Botniabanan samhällsekonomiskt lönsam, skriver sju företrädare för näringsliv och politik samt intresseföreningen Norrtåg.

Nyheter

Norrtåg bygger ut internetkapaciteten

Norrtåg kommer efter sommaren under vecka 34-36 att kraftigt förstärka internetkapaciteten på 12 av sina 19 tåg. I praktiken uppskattas kapaciteten att öka med ca 10-15 ggr jämfört med idag.

Nyheter

Ny kvartalsrapport

Den första kvartalsrapporten, som sammanfattar årets tre första månader, är nu presenterad! Det som finns beskrivet är utvecklingen av resandet samt tågens punktlighet och regularitet.

Nyheter

Trafikverket kräver skyddsfilter från 1 juli

Idag beslutade Trafikverket att endast tåg med skyddsåtgärder för GSM-R får trafikera Trafikverkets spår från den 1 juli 2015. Ett avvikelsemeddelande till JNB (Järnvägsnätsbeskrivningen) har skickats.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link