Nyheter

Nyheter

Norrtågstrafiken följs upp i rapport

Norrtågstrafiken har på uppdrag av Trafikverket genomfört en uppföljning av verksamheten och resultatet redovisas i en oberoende framtagen rapport som nu kommer att skickas till regeringen. Trots en tuff start på trafiken så har den nu stabiliserats och det sker kraftiga resandeökningar. Trafiken har också haft gynnsam effekt på pendling, miljö och jämställdhet.

Nyheter

Storlien öppnas för tågtrafik igen

Sträckan mellan Storliens station och gränsen har varit stängd sedan i november 2013 men trafikverket meddelade att sträckan kommer att öppnas på nytt runt årsskiftet. Detta innebär att tågtrafiken, som en period trafikerats med buss mellan Storlien och Kopperå på norska sidan, åter öppnas för tågtrafik.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link